Giveaway

УСЛОВИЯ  НА ИГРА във facebook  : “MossBG-Giveaway

 1. ОРГАНИЗАТОР

Игра : “ MossBG-Giveaway се организира и провежда от Флора Враца ЕООД ,

ЕИК : 204544827, с адрес на управление:Враца, бул.Втори Юни 91

наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 1. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Конкурса на интернет адрес: mossbg.com/giveaway

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на линк

2.3 В Конкурса участват всички тези, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Конкурса участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

3.1 “ MossBG-Giveaway ” се организира и провежда на територията на Република България.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Конкурсът стартира на 17.11.23 г. в 00:00ч. и приключва на 30.11.23г. в 23:59 ч.

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://mossbg.com/giveaway

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта не могат да участват служители на MossBG, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Конкурса не е обвързано с настоящо закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица, нито с посещение на сайт или с други артикули или услуги от търговските обекти на Организатора.

5.4. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни: хареса поста, хареса страницата , коментира поста с текст „участвам“, както и да сподели публично публикацията в профила си.

С публикуването на снимка или разказ, всеки участник приема настоящите  условия на играта.

5.5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.

 1. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Moss BG

6.2 Награди:

Първа награда – 1бр. Скандинавски мъх 33 модела по 100гр.

Втора награда – 1 бр. Ваучер за еднократна отстъпка от 25 %

Трета награда –  1 бр. Ваучер за еднократна отстъпка от 15%

 1.  За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията: „Коментирай Сподели Харесай“

6.4 Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и се обявява на страницата: https://mossbg.com/giveaway

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на страницата https://www.facebook.com/MossBGcommercial

7.2 Представител на MossBG ще се свърже с победителя на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

7.4 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не трябва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 1. ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.

„Политика за поверителност“ е налична тук: https://mossbg.com/gdp-privacy-policy.html

 1. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 17.11.2023г.